Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 19-04-2018

Podsumowanie

 • Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych użytkowników. Twoje zaufanie jest dla nas ważne!
 • Dane, które przetwarzamy, można podzielić na: dane dostarczone przez użytkownika, dane zaobserwowane podczas korzystania z usług internetowych oraz dane uzyskane na podstawie analiz.
 • Używamy danych w celu dostarczania i personalizowania usług, obsługi klienta, rozwoju produktu i lepiej dopasowanej reklamy.
 • Wierzymy w korzyści płynące z danych i chcemy zapewnić naszym użytkownikom możliwości wpływania i kontroli przetwarzania danych. Punkt 13. opisuje listę możliwości wpływu.
 • Za Twoją zgodą, oferujemy usługi zależne od lokalizacji w oparciu o wykorzystanie danych o lokalizacji urządzenia, na przykład w celu oferowania lokalnych obiektów w sprzedaży.
 • Oprócz tego oświadczenia o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej można znaleźć wiele dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych i naszymi zasadami.

Polityka prywatności opisuje

 • Jakie dane są gromadzone na mój temat?
 • Z jakich źródeł są zbierane moje dane?
 • W jakim celu gromadzone są moje dane osobowe?
 • Jak są przechowywane i łączone moje dane?
 • Jak długo będą przechowywane moje dane?
 • Kto przetwarza moje dane osobowe?
 • Czy moje dane osobowe są udostępniane stronom trzecim?
 • Jak chronione są moje dane osobowe?
 • Czym są pliki cookies i czy są one wykorzystywane na stronie Rive?
 • Czy to możliwe, że inna strona zbiera dane z mojej wizyty na stronach Rive?
 • Jakie warunki prywatności obowiązują podczas korzystania z aplikacji mobilnych lub tabletów?
 • Czy Rive korzysta z danych lokalizacji mojego urządzenia?
 • Jakie mam możliwości kontroli?
 • Czy Polityka prywatności może ulec zmianie?
 • Jak mogę się skontaktować?

Firma Kodit.io Polska Sp. z o.o. jest zobowiązana do ochrony prywatności użytkowników swoich usług zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Wśród tych obowiązków szczególnie istotny jest obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Użytkownik akceptuje warunki niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, korzystając z naszych usług. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie ma prawa korzystać z naszych usług.

1. Jakie dane są gromadzone na mój temat?

Gromadzimy dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do celów użytkowania, opisanych w punkcie 3, niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Cel użytkowania określa, jakie dane o użytkowniku są gromadzone w danej sytuacji.

Dane dostarczone przez użytkownika lub dane do osobistej identyfikacji użytkownika:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail
 • rejestracja danych wymaganych przez konto cyfrowe, takich jak login, hasło i inna możliwa identyfikacja użytkownika
 • dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, tytuł lub zawód i język ojczysty
 • dane o klientach, takie jak dane do fakturowania i płatności, dane o produktach i zamówieniach, opinie klientów i dane kontaktowe, odpowiedzi na loterie i konkursy, dane o anulowaniu
 • dane dotyczące profilowania i zainteresowania dostarczone przez użytkownika
 • zgody i pozwolenia
 • push blokujący dane
 • nagrane rozmowy telefoniczne klientów
 • dane dostarczone do ankiet i przeglądów
 • inne dane gromadzone za zgodą użytkownika

Dane zaobserwowane podczas korzystania z usług:

 • korzystanie i przeglądanie danych właściwości usług, pokazywane reklamy, klikane reklamy.
 • strona, z której użytkownik przeszedł do naszej witryny, model urządzenia, indywidualne urządzenie i / lub
 • identyfikator pliku cookie, kanał gromadzenia danych (przeglądarka internetowa, przeglądarka mobilna, aplikacja), wersja przeglądarki, adres IP, identyfikator sesji, czas i czas trwania sesji, rozdzielczość ekranu i system operacyjny.
 • Identyfikacja użytkownika zidentyfikowanego za pomocą konta cyfrowego, takiego jak narzędzie do szacowania ceny Rive, jest zazwyczaj losowo utworzoną serią liczb.
 • Identyfikacja zaobserwowanego, niezalogowanego użytkownika jest zazwyczaj plikiem cookie lub inną podobną identyfikacją.
 • dane lokalizacji, takie jak współrzędne obliczone przez punkty kontaktowe GPS lub WiFi lub stację bazową sieci komórkowej, jeśli użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę.
 • inne dane gromadzone za zgodą użytkownika

Dane wywnioskowane z korzystania usług:

 • Wnioskowane dane oznaczają dane, które zostały wyprowadzone przez analitykę z zaobserwowanego korzystania z usługi i / lub z danych dostarczonych przez samego użytkownika - na przykład wszelkich zainteresowań użytkownika lub segmentacji do określonej grupy użytkowników.

Dane w naszym rejestrze marketingowym:

 • W naszym rejestrze marketingowym rejestrujemy dane dotyczące nazwy użytkownika, miejsca zamieszkania, jednego elementu danych identyfikacyjnych identyfikowalnych dla użytkownika oraz danych kontaktowych dla potencjalnych kontaktów. Możemy oznaczyć dane użytkownika w naszym rejestrze marketingowym, na przykład gdy użytkownik dostarczył nam swoje dane kontaktowe w kontekście np. subskrypcja newslettera, wycena konkurencji lub ceny

2. Z jakich źródeł są zbierane moje dane?

Dane osobowe są gromadzone głównie od samych użytkowników w kontekście oszacowania ceny, wniosku o wycenę lub rejestracji, lub później w trakcie obsługi klienta. Dzięki technikom opisanym później możemy również gromadzić obserwowane dane o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług.

3. W jakim celu są gromadzone moje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w określonych celach, głównie w następujących celach:

 • Produkty, usługi i ich personalizacja: Zapewniamy użytkownikom szacunki cen mieszkań, wizyty kontrolne, zakup i sprzedaż mieszkań. Ponadto możemy personalizować niektóre z naszych usług i polecać treści, które mogą zainteresować użytkownika.
 • Rozwój produktu: Stale rozwijamy interfejsy użytkownika i wrażenia użytkowników dotyczące produktów i usług. Przeprowadzamy badania i analizy konsumenckie oraz raporty wspierające decyzje biznesowe.
 • Oferty, zakupy i obsługa klienta: Pomagamy użytkownikowi znaleźć interesujące oferty, dostarczamy mu produkty lub usługi, które kupili, i staramy się zapewnić użytkownikowi jak najbardziej osobistą obsługę klienta.
 • Ukierunkowany marketing cyfrowy: przedstawiamy użytkownikowi marketing, który może go zainteresować.

4. Jak są przechowywane i łączone moje dane?

Przetwarzamy dane dostarczone przez użytkownika, które umożliwiają identyfikację użytkownika (np. profil i dane kontaktowe) oraz dane zaobserwowane i uzyskane na podstawie korzystania z usługi w oddzielnych bazach danych. Zawsze przechowujemy dane zaobserwowane i wywnioskowane z korzystania z usług w połączeniu z identyfikatorami, które zazwyczaj składają się z losowo utworzonej serii liczb i których nie można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika.

Jeśli użytkownik zalogował się w narzędziu do ewaluacji wartości mieszkania Rive, poprosił o wycenę lub wizytę oceniającą, możemy wykorzystać dane do logowania i dane zaobserwowane podczas korzystania z usług w celu wzajemnego wzbogacenia się do celów wymienionych w punkcie 3.

Łączenie danych w celu ukierunkowanej reklamy i komunikatów marketingowych wymaga zgody użytkownika.

Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje na temat technik i identyfikatorów, których używamy z naszej polityki plików cookie.

5. Jak długo będą przechowywane moje dane?

Przechowujemy dane użytkowników tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych powyżej w punkcie 3., zgodnie z obowiązującym wówczas prawem.

Jeśli użytkownik nie zalogował się na swoje konto cyfrowe (narzędzie szacowania Rive) w ciągu ostatnich - zazwyczaj - osiemnastu (18) miesięcy, użytkownik jest proszony o odnowienie swojego konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie odnowi swojego konta użytkownika lub nie skończyły się jego relacje z klientami lub inne podstawy przetwarzania danych osobowych, dane osobowe użytkownika są w większości usuwane, przenoszone do stałego rejestru marketingowego lub przekształcane w takiej formie, która nie pozwala już identyfikacja osoby, której dane dotyczą.

Części komunikacyjne (takie jak opinia publiczna) niektórych usług zachowują widoczność aliasu użytkownika lub odpowiadających mu treści i treści utworzonych przez użytkownika nawet po zakończeniu współpracy z klientem. Ponadto możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych danych osobowych użytkownika w celu przestrzegania zasad rachunkowości lub innych istotnych przepisów, nawet po zakończeniu współpracy z klientem lub innych podstaw przetwarzania danych osobowych.

6. Kto przetwarza moje dane osobowe?

Firma Kodit.io Polska Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych. Możemy również częściowo zlecić przetwarzanie danych osobowych stronie trzeciej, w którym to przypadku gwarantujemy na mocy umów, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o danych osobowych..

Z reguły nie przekazujemy danych poza UE ani EOG. Jeśli przesyłamy dane poza UE lub EOG, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, np. uzgadnianie kwestii związanych z poufnością i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami, na przykład poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, a w inny sposób poprzez przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Udostępniamy dane stronom trzecim tylko w przypadkach przedstawionych w punkcie 7.

7. Czy moje dane osobowe są udostępniane stronom trzecim?

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy danych osobowych zidentyfikowanego użytkownika stronom trzecim w żadnym innym przypadku niż w tych, przedstawionych poniżej.

 • Możemy udostępnić dane użytkownika stronom trzecim, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
 • Możemy udostępniać dane segmentów dotyczące obserwowanych użytkowników sieciom marketingowym w celu marketingu ukierunkowanego. Sieci marketingowe nie mogą śledzić tych danych do danych osobowych zidentyfikowanego użytkownika bez jego zgody.
 • Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w sposób wymagany przez roszczenia od właściwych organów lub innych stron zgodnie z obowiązującym wówczas prawem.
 • Możemy udostępniać dane do badań naukowych lub historycznych, pod warunkiem że dane zostały przekonwertowane na taką formę, że osoba, której dane dotyczą, nie jest już możliwa do zidentyfikowania.
 • Jeśli sprzedajemy, kupujemy, łączymy lub w inny sposób organizujemy nasze operacje biznesowe, dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione kupującym i ich doradcom.
 • Jak podano w opisie rejestru, dane mogą być udostępniane do celów marketingu bezpośredniego oraz do badań opinii i badań rynkowych oraz innych podobnych badań zgodnie z ustawą o danych osobowych.
 • Jeśli użytkownik wyraził zgodę na bezpośredni marketing elektroniczny przez partnerów Rive, dane użytkownika mogą zostać udostępnione starannie wybranym partnerom w celach marketingowych.

8. Jak chronione są moje dane osobowe?

Używamy niezbędnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, zwolnieniem, usunięciem lub innym nieuprawnionym przetwarzaniem. Takie środki obejmują np. stosowanie zapór ogniowych, technik szyfrowania i bezpiecznych przestrzeni urządzeń, odpowiedniej kontroli dostępu, nadzorowanego przyznawania i monitorowania praw użytkownika, instruowania personelu przetwarzającego dane osobowe oraz starannego wyboru podwykonawców.

9. Czym są pliki cookies i czy są wykorzystywane na stronie Rive?

Możemy gromadzić dane związane z urządzeniem użytkownika za pomocą plików cookie i innych podobnych technik, takich jak lokalne przechowywanie danych w przeglądarce. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka zapisuje na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie często zawierają anonimowy, indywidualny identyfikator, który pozwala nam identyfikować i liczyć przeglądarki odwiedzające naszą stronę internetową.

Użytkownik może dowiedzieć się więcej o naszej polityce plików cookie tutaj.

10. Czy to możliwe, że inna strona zbiera dane podczas mojej wizyty na stronie Rive?

Strony trzecie oznaczają strony spoza Homerun Technologies Oy i Kodit.io Polska Sp. z o.o., takie jak sieci marketingowe i dostawcy usług pomiarowych i monitorujących. Te strony trzecie mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, na przykład w celu umożliwienia nam prowadzenia marketingu ukierunkowanego na użytkownika lub prowadzenia statystyk dotyczących liczby odwiedzin w witrynie. Ponieważ w takich przypadkach przeglądarka użytkownika prosi o reklamy ustawione przez osobę trzecią z serwera spoza Rive, osoby te mogą ewentualnie przeglądać, modyfikować i ustawiać własne pliki cookie. Poprzez umowy umowne staramy się zagwarantować, że te strony trzecie będą przestrzegać obowiązujących przepisów w tym czasie oraz instrukcji samoregulacji w tej dziedzinie.

Nasze usługi mogą wykorzystywać tak zwane wtyczki społecznościowe, takie jak przycisk Lubię to na Facebooku. Na przykład przyciski wtyczek społecznościowych Facebooka mogą być widoczne w niektórych naszych usługach, ale ich zawartość pochodzi bezpośrednio z Facebooka. Gdy użytkownik odwiedza nasz serwis, wtyczka społecznościowa Facebook rozpoznaje, że użytkownik jest zalogowany na Facebooku, a strona internetowa wyświetla dostosowane treści we wtyczce, tak jakby użytkownik był na stronie Facebooka. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, wtyczki społecznościowe nie wyświetlają dostosowanych treści. Facebook może gromadzić dane dotyczące wizyty użytkownika zgodnie z obowiązującymi w tym czasie warunkami prywatności. Facebook nie udostępnia żadnych zgromadzonych danych Rive bez wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik może poznać warunki usług sieci społecznościowych w każdej usłudze. Nasze usługi mogą również zawierać linki do stron internetowych innych niż wymienione powyżej, ale nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość tych stron zewnętrznych. Zalecamy przeczytanie warunków prywatności każdej witryny.

Użytkownik może dowiedzieć się więcej o plikach cookie stron trzecich tutaj.

11. Jakie warunki prywatności obowiązują podczas korzystania z aplikacji mobilnych lub tabletów?

Nasze aplikacje mobilne, które są dostępne dla użytkownika np. Apple App Store, Google Play lub Microsoft Store, oprócz tego oświadczenia o ochronie prywatności, stosują również warunki danego usługodawcy.

12. Czy Homerun Technologies Oy i Kodit.io Polska Sp. z o.o. korzystają z danych lokalizacji mojego urządzenia?

Dane lokalizacji urządzenia użytkownika mogą być wykorzystywane do oferowania usług opartych na lokalizacji, takich jak wyszukiwanie lokalnych prognoz pogody i ukierunkowany marketing, pod warunkiem, że użytkownik wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych lokalizacji lub jeśli dane lokalizacji są zanonimizowane.

Dane lokalizacji są definiowane przy użyciu dostępnych metod pozycjonowania, takich jak GPS, punkty połączenia Wi-Fi i stacje bazowe sieci komórkowej. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

13. Jakie mam możliwości kontroli?

Zależy nam na oferowaniu naszym użytkownikom wyborów związanych z ochroną danych i kontrolowaniu możliwości. Poniżej przedstawiamy różne sposoby, w jaki nasi użytkownicy mogą wpływać na gromadzenie i przetwarzanie danych.

Brak zgody na marketing bezpośredni

Użytkownik ma prawo odmówić przetwarzania i udostępnienia swoich danych do bezpośredniej korespondencji, sprzedaży na odległość lub innych celów marketingu bezpośredniego, kontaktując się pod adresem privacy@rivehomes.com.

Kontrola danych

Użytkownik ma prawo dostępu do wszystkich swoich zarejestrowanych danych osobowych. Na żądanie użytkownika poprawimy, usuniemy lub zmienimy wszelkie dane osobowe, które są nieprawidłowe, niepotrzebne, niekompletne lub nieaktualne w zamierzonym celu. Użytkownik może aktualizować i / lub sprawdzać swoje dane osobowe, kontaktując się pod adresem privacy@rivehomes.com.

Blokowanie plików cookies

Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Blokowanie korzystania z plików cookie może jednak wpłynąć na funkcjonalność naszych usług.

Czyszczenie plików cookies

Użytkownik może usunąć pliki cookie w swojej przeglądarce. Usuwając pliki cookie w regularnych odstępach czasu, użytkownik zmienia identyfikator, na podstawie którego tworzony jest jego profil. Jednak wyczyszczenie plików cookie nie kończy całkowicie gromadzenia danych, ale raczej usuwa profil na podstawie wcześniejszych danych o ich zachowaniu.

Blokowanie marketingu ukierunkowanego

Użytkownik może zapobiec ukierunkowanemu marketingowi opartemu na zachowaniu użytkownika w Internecie za pomocą opcji opisanych poniżej. Po zablokowaniu użytkownik nadal będzie otrzymywał tyle reklam, co wcześniej, ale marketing nie będzie wybierany zgodnie z zainteresowaniami użytkownika.

 • Użytkownik może odmówić użycia danych do logowania z narzędzia do szacowania ceny do ukierunkowanego marketingu i reklamy cyfrowej, kontaktując się pod adresem privacy@rivehomes.com.
 • Strony trzecie, takie jak sieci reklamowe, mogą również angażować się w ukierunkowany marketing zgodnie z obszarami zainteresowań użytkownika. Użytkownik może zapobiec kierowaniu za pośrednictwem kanałów serwisowych każdej sieci reklamowej.

Użytkownik może uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o ukierunkowanym marketingu opartym na korzystaniu z przeglądarki na stronie Your Online Choices.

Zgoda na wykorzystanie danych lokalizacji

Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie danych o lokalizacji w ustawieniach urządzenia i aplikacji. Dzięki ustawieniom, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

14. Czy niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie?

Stale rozwijamy nasze usługi i zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności poprzez powiadomienie go w naszych usługach. Zmiany mogą również opierać się na zmianach legislacyjnych. Zalecamy regularne czytanie treści oświadczenia o ochronie prywatności.

15. Jak uzyskać więcej informacji?

Preferowanym sposobem skontaktowania się z nami jest e-mail na adres privacy@rivehomes.com.

Użytkownik może również przesyłać zapytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności oraz wszelkie reklamacje związane z ukierunkowanym marketingiem na adres:

Homerun Technologies Oy
Maria01
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
Finlandia