Välityspalkkio

Välityspalkkiomme listahinta myyntitoimeksiannosta on 4,9 % kohteen velattomasta kauppahinnasta. Vähimmäispalkkio on 3500 euroa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Palkkio-osan lisäksi perushinta 1000 euroa veloitetaan asiakkaalta, vaikka toimeksianto ei johtaisi kauppaan. Perushintaa sovelletaan vain, mikäli se on nimenomaisesti kirjattu toimeksiantosopimukseen. Se sisältää kohteen asiakirjakustannukset, osan perusmarkkinointikustannuksista sekä sopimuksen perustamisen hallinnolliset kulut.

Ellei toisin ole mainittu, tarjoukset ovat voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.