Mitkä ominaisuudet ovat juuri nyt haluttuja omakotitalomarkkinoilla?

Ajatus omasta rauhasta ja vapaudesta tuunata kotia ja pihaa houkuttelee monet omakotitaloasumisen pariin. Tällä hetkellä kaupaksi menevät hyväkuntoiset omakotitalot, jotka tarjoavat huoletonta asumista ilman remonttitarpeita, kunhan hinta on asetettu oikein. Ostopäätökseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat myös tontin sijainti ja koko sekä asuinkustannukset. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä vanhempi talo, sitä vähemmän itse rakennuksella on arvoa. “Koronan myötä ihmiset haluavat myös omaa pihaa. Pihassa myyntivaltteja ovat isot terassit, pihan helppohoitoisuus sekä esimerkiksi palju. Sisätiloissa kiinnostaa avaruus. Myöskään suorasähkö ei ole niin pelätty kuin kirjoitettu – ihmiset ovat valmiita kompromisseihin, jos kokonaisuus on ihana”, Ulla kertoo.

Kuntotarkastus kannattaa

Eri aikakausina rakennetuissa omakotitaloissa on omat plussat ja miinuksensa. Talon hinnoitteluun vaikuttaa keskeisesti sen kunto. Kaikkiin omakotitaloihin kannattaa tehdä kuntotarkastus ennen myyntiä, jolloin saadaan ammattilaiselta tietoa kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista, mutta 80-luvun omakotitaloihin ja sitä vanhempiin tämä on täysin välttämätöntä. Mikäli kuntotarkastaja suosittelee lisätutkimuksia, myös ne kannattaa teettää ennen kauppaa. “Aiemmin teetin kuntotarkastuksen vasta, kun ostaja oli valmiina. Nykyään se tehdään jo ennen myynnin aloittamista – tämä on osa hyvää asiakaskokemusta”, Ulla toteaa. Kuntotarkastusraportista myös ostaja näkee osviittaa siitä, millaisiin remontteihin pitää tulevaisuudessa mahdollisesti varautua. Kuntotarkastus ei ole pakollinen, mutta mikäli sitä ei teetetä, kannattaa ostajan kiinnittää tarkkaan huomiota talon kuntoon ja riskirakenteisiin.

Myyjän ja ostajan vastuut

Omakotitaloa myytäessä on tärkeää, että myyjä tietää mitä myy ja ostaja on tietoinen mitä hän on ostamassa. Myyjää sitoo lain mukainen tiedonantovelvollisuus kaikista tietämistään kiinteistöön ja talon kuntoon liittyvistä seikoista. Ulla muistuttaakin, että rehellisyys on omakotitaloa myytäessä erittäin tärkeää, sillä lopulta kaikesta voi joutua vastuuseen. Tästä syystä mitä enemmän rakentamisesta ja kodin rakenteista on tietoa, sen parempi, sillä jos ostaja kysyy jotain, vastaus on oltava valmiina.

Vastuiden näkökulmasta olennaista on selvittää ennen myynnin aloittamista mahdollisimman hyvin kiinteistön virheet ja kertoa rehellisesti ostajalle kaikki tiedossa olevat viat ja tehdyt peruskorjaukset. Toki aina on mahdollista, että kaikista tarkastuksista huolimatta virhe löytyy vasta kaupan jälkeen. Kyseessä on piilovirhe, jos se on syntynyt ennen kauppaa ja josta ostajalle ei ole kerrottu tai joita ostaja ei olisi voinut huomata, kun hän tarkkaan tutustuu kiinteistöön. Vastuu näistä piilovirheistä kuuluu myyjälle aina viisi vuotta kaupanteon jälkeen, joten riitatilanteiden välttämiseksi hyvä pohjatyö onkin ensiarvoisen tärkeää.

Myös ostajaa sitoo ennakkotarkastusvelvollisuus ja hän vastaa omasta huolimattomuudestaan. Useissa riitatapauksissa virheiksi vedotut seikat ovat sellaisia, että ne olisi havaittu tai tullut havaita huolellisella ennakkotarkastuksella. Sellaisiin seikkoihin ei ostaja voi vedota jälkikäteen.

Kiinteistönvälittäjän apua kannattaa hyödyntää

Omakotitalon myyjän tulee siis olla hyvin perillä mahdollisista kiinteistön virheistä ja osata kertoa näistä rehellisesti potentiaalisille ostajille. Myyntiin valmistautumisessa kiinteistönvälittäjä osaa kysyä oikeat kysymykset ja auttaa suorittamaan tarvittavat tarkastukset.

Tämän lisäksi kiinteistönvälittäjää sitoo selonotto- ja tiedoksiantovelvollisuus, joka auttaa tätä toimimaan luotettavana kumppanina niin ostajalle kuin myyjälle. Ammattitaitoinen välittäjä tietää, että kaikki tieto, joka on asunnon myyjältä saatu kerrotaan myös ostajalle ja merkitään kaikki oleelliset viat, vauriot ja puutteet myös kauppakirjaan. Esimerkiksi jos omakotitalon myyjä on kertonut välittäjälle talon putkistojen vuotavan, mutta kiinteistönvälittäjä ei ole tätä tietoa kertonut ostajalle, on välitysliike vastuussa huolimattomuudestaan.

Kiinteistön myyjän tulee toimittaa ostajalle tarvittavat asiakirjat ja dokumentit. Tällaisia ovat talon piirustuksen neliömäärineen, kiinteistörekisteriote, lainhuuto- ja rasitustodistus, energiatodistus ja itse kauppakirja. Kiinteistökaupat voivatkin tuntua myyjästä melkoiselta paperisodalta. Tässä kiinteistönvälittäjästä on apua, sillä hänen tehtävänsä on hankkia ja esittää myyjälle sekä ostajalle kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Valmistele talo myyntikuntoon

“Omakotitalo on harrastus ja siitä on pidettävä huolta”, toteaa Ulla. Niinpä puutteellisten tietojen lisäksi omakotitalon myyntiin liittyvä toinen usein toistuva virhe Ullan mukaan on, ettei asuntoa ole laitettu myyntikuntoon. Esimerkiksi epäsiistit sisätilat ja ylimääräinen roina myös pihalla karkottaa ostajat. Myös kohteen kuviin kannattaa panostaa – huonot kuvat eivät houkuttele paikan päälle ja toisaalta myös liian hyvät kuvat aiheuttavat pettymyksen näyttöön tulleille.

Ulla muistuttaa myös, että omakotitalon myynnissä korostuu somemarkkinoinnin merkitys, sillä kaikki ostajat eivät välttämättä seuraa portaaleja. “Moni ei ole vielä siinä vaiheessa, että tietäisivät, mitä hakevat ja siksi somemarkkinointi toimii.” Myös Ulla on tavoittanut ostajia somemarkkinoinnin avulla. Näissä kuitenkaan kuvat eivät saa valehdella ja jo ilmoituksessa on oltava mahdollisimman rehellinen, vaikkakin myyvä.

Omakotitalon myyntiä suunnittelevalle Ulla Becker vinkkaa, että kannattaa kutsua paikalle useampi välittäjä. “Kemioiden on kohdattava ja luottamuksen on synnyttävä. Myöskään välityspalkkiota ei kannata tuijottaa liikaa. Harvoin saa hyvää halvalla. Kustannuksia syntyy, kun markkinoidaan oikein”. Ulla painottaa, että kannattaa laatia myös kunnon markkinointisuunnitelma – “tänä päivänä on tärkeää löytää oikeat asiakkaat. Mitä enemmän kohteelle löytyy kiinnostusta, sen paremman hinnan siitä saa.”

Oletko myymässä omakotitaloa?

Ulla ja muut Riven kokeneet välittäjät ovat mielellään apunasi, mikäli suunnittelet omakotitalosi myymistä. Ammattitaidolla, kohdennetulla markkinoinnilla ja alan kehittyneimmällä teknologialla varmistat onnistumisesi. Aloita pyytämällä maksuton tarjous helposti täältä!