1. Länsimetron ensimmäinen vaihe on nostanut sen reitillä olevien asuntojen arvoa.

Länsimetron nyt avatulla reitillä asuntojen neliöhinnat ovat lähteneet nousemaan entisestään. Vuosien 2016-2018 välissä hintojen kasvuvauhti on ollut 5-17% alueesta riippuen - eli siis siitä alkaen, kun metroliikenteen piti alunperin käynnistyä. Merkittävää on, että kasvuvauhti tätä edeltävään pariin vuoteen verrattuna 2-3-kertaistunut alueesta riippuen. Hinnan kasvuvauhti on kiihtynyt parhaimmillaan siis jopa kolminkertaiseksi.

Esimerkkinä huomattavasta hinnan noususta on Lauttasaari, missä kasvu oli kahdessa vuodessa 17%, verrattuna edelliseen 2-vuotiskauteen, jolloin kasvu oli vain 6%. Toinen merkittävä nousu on nähty Matinkylässä, missä oli kasvu oli vuosina 2014-2016 4,5 % ja seuraavalla 2-vuotiskautena 10%. ​

2. Vain asemien läheisyydessä olevien asuntojen hinnat nousevat merkittävästi, uusi yhteys ei vaikuta samalla tavalla koko alueeseen

Myös sillä on merkitystä, kuinka lähellä uutta liikenneyhteyttä asunto alueella sijaitsee. Esimerkiksi metrolle ihanteellisena kävelymatkana pidetään noin 5-10 minuutin kävelyä, ja jos matka on pidempi, ei aseman olemassaolo vaikuta enää asunnon hintaan yhtä positiivisesti. Nyrkkisääntönä yleisempään julkisia liikenneyhteyksiä koskevaan toiveeseen pääkaupunkiseudulla voidaan pitää esimerkiksi sitä, että matkan julkisilla Helsingin keskustaan taittaa puolessa tunnissa.

Helsingin kaupunginkanslian mukaan länsimetro on nostanut enintään 800 metrin säteellä uusista metroasemista sijaitsevien asuntojen neliöhintoja keskimäärin noin 160 eurolla. Alueella kauempana sijaitseviin asuntoihin metron avaaminen ei ole vaikuttanut. Myös kansainvälinen vertailututkimus on osoittanut, että liikenneinvestointien vaikutukset ovat yleensä suurimmat kävelymatkan etäisyydellä asemista. Erityisesti metron rakentamisen on voitu osoittaa vaikuttavan positiivisesti asuntojen hintojen nousuun. ​

3. Länsimetron Kivenlahteen vievälle reitille voidaan ennustaa hintojen kasvua kakkosvaiheen asemien avaamisen lähellä

Länsimetron kakkosvaihe käsittää seitsemän kilometriä pitkän ratalinjan ja viisi uutta asemaa: Finnoon, Kaitaan, Soukan, Espoonlahden ja Kivenlahden asemat. Hankesuunnitelman mukaisesti Matinkylä-Kivenlahti-osuus pitäisi valmistua vuoden 2023 aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että metron voidaan odottaa kulkevan vuonna 2024.

Jos kakkosvaiheen vaikutus noudattelee ykkösvaiheen vaikutuksia asuntojen hintoihin, lähellä avaamisvuotta ja siitä eteenpäin näiden alueiden hinnan nousu kiihtyy näkyvästi. Espoon on laskettu kasvavan noin 70 000 asukkaalla, ja metroliikenteen on tarkoitus sujuvoittaa yhä kasvavien ihmismassojen liikkumista. Tämä avaa myös erilaiset mahdollisuudet työmatkustamiselle koko matkan itä-Helsingistä läntiseen Espooseen saakka. ​

4. Raitioyhteys keskustasta Laajasaloon ja kolme uutta siltaa vaikuttanevat Helsingin hintakehitykseen 2020-luvun puolessa välissä

Myös itäisessä Helsingissä tapahtuu raideliikenteen saralla. Helsingin keskustan ja Laajasalon välille rakennetaan raitiotieyhteys sekä kolme siltaa joukkoliikennettä varten. Suunnitelman eniten kaupunkikuvaa muokkaava osa ovat kolme siltaa, joista Kruunuvuorensilta tulee olemaan 1,2 kilometrin mittaisena Suomen pisin silta. Silloille rakennetaan raitiotie, pyörätie sekä jalankulkuväylä. Myös hälytysajoneuvot voivat käyttää siltoja.

Noin kymmenen kilometrin pituinen raitiotieyhteys avaa suoran reitin Helsingin keskustasta Laajasalon Yliskylään. Rata kulkee Hakaniemen, Kalasataman eteläosan ja Korkeasaaren kautta. Kruunuvuorenrantaan ja Laajasaloon rakennetaan runsaasti lisää asuntoja, ja raitioyhteyttä arvioidaan käyttävän päivittäin jopa 37 000 matkustajaa. Kevyttä liikennettä arvioidaan kulkevan pitkin siltaa 3000 pyöräilijän ja kävelijän verran päivittäin. Rakentamisen on suunniteltu alkavan tänä vuonna ja liikennöinnin koko yhteydellä vuonna 2026.

Helsingin kaupunki on luokitellut Kruunuvuorenrannan yhdeksi 2010-luvun merkittävimmistä asuntotuotantokohteista Helsingissä. Valmiissa Kruunuvuorenrannassa tulee asumaan 12 500 asukasta. Alueelle rakennetaan kerros- ja pientaloja, joilla osalla on oma ranta. Alueelle nousee myös venesatama palveluineen ja sinne rakennetaan jopa kokonaan uusi saari. Kruunuvuorenrannan kantakaupunginpuoleista kärkeä, Koirasaaria, rakennetaan tulevaisuudessa kiinni Laajasaloon.

Laajasalon asuntojen hintakehitys on viime vuodesta ollut 5,4%. Uuden raitioliikenneyhteyden myötä voidaan alueella odottaa nopeampaa hintojen kehitystä tulevaisuudessa. ​

5. Kehärata ei ole muuttanut asuntojen hintoja merkittävästi

Liikenneyhteyksien paraneminen vaikuttaa yleensä positiivisesti asuntojen hintojen kehitykseen, mutta vaikutus ei ole niin suuri, jos yhteydet ovat olleet jo lähtökohtaisesti hyvät. Esimerkiksi Kehäradan liikenteen aloittaminen vuonna 2015 ei näytä vaikuttaneen radan varrella oleviin alueisiin, paitsi Vantaan Vehkalaan. On arvioitu, että tämä johtuu siitä, että Vehkalan asuntojen hinnat olivat lähtökohtaisesti alhaisempia kuin muiden radan varrella olevien alueiden.

Liikenneyhteyksien kehitystä seuratessa asuntosijoittajan kannattaa arvioida myös sitä, miten radikaalisti uusi yhteys muuttaa aiempaa kulkemista. Esimerkiksi metron vaikutus on voimakas juuri siksi, että se mahdollistaa työmatkustamisen yli kaupunkirajojen, mikä ei aiemmin olisi ollut ajallisesti kovinkaan houkuttelevaa.

Jos haluat tehdä hinta-arvion pääkaupunkiseudulla olevasta kerrostaloasunnosta niin voit tehdä sen tästä.