Kova työnteko näkyy palkassakin

Kiinteistönvälitysalan huippukonkareita seuratessa saattaa helposti syntyä kuva ammatista, johon kuuluvat suuret tienestit ja ylellinen elämäntapa. Todellisuudessa etenkin kiinteistönvälityksen alkutaival voi olla hyvinkin raadollinen. Moni alalla menestynyt välittäjä on joutunut tekemään valtavasti töitä selvitäkseen alkuvaikeuksista ja saavuttaakseen vakiintuneen asiakaskunnan. Siitä syystä kiinteistönvälitystä ja myyntityötä kohtaan täytyy löytyä paloa ja kiinnostusta.

Kiinteistönvälittäjältä vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja joustavuutta työajoissa, jotta välittäjä voisi turvata tasaisen toimeentulon. Juuri alalla aloittanut ei välttämättä pääse heti ansioille ja kestää aikaa, ennen kuin ensimmäiset kohteet saadaan myytyä. Meillä Kodit.io:lla tuetaan kiinteistönvälittäjiä heti työtehtävien alkaessa – myynnin tuki auttaa kaikissa kiinteistönvälitystoimintaan liittyvissä haasteissa ja markkinointitiimimme tärkein tehtävä on toimia välittäjien kumppanina. Auttaaksemme välittäjiä toimeksiantojen hankinnassa, hankimme lämpimiä asunnon myyntiliidejä kaikille välittäjillemme. Markkinointitiimi on apuna myös, kun välittäjä tarvitsee myyntimateriaaleja tai lisäboostia henkilöbrändilleen.

Kiinteistönvälitysala eroaa monista muista aloista siinä, ettei joka kuukausi kilahda tilille samansuuruista summaa vaan tulot voivat vaihdella kuukausittain paljonkin, koska tulot riippuvat täysin asuntojen myynnistä. Jotta välittäjä voisi turvata mahdollisimman tasaiset tulot, vaaditaan ennakointia ja jatkuvaa aktiivisuutta – toisin sanoen välittäjä pitää jatkuvaa yhteydenpitoa potentiaalisiin asiakkaisiin, käy tekemässä arviointikäyntejä ja hänellä on useampia kohteita myynnissä. Vuosien kokemus alalta kerryttää ammattitaitoa, osaamista ja verkostoja, mikä alkaa näkyä myös nousevana palkkatrendinä. Hyvin tehty työ tuo lisää tyytyväisiä asiakkaita ja tyytyväiset asiakkaat taas suosittelevat välittäjää myös tuttavilleen.

Miten kiinteistönvälittäjän palkkio muodostuu?

Kiinteistönvälittäjän palkkio, välityspalkkio, on se osuus, jonka välittäjä saa asunnon myynnistä. Myytävä kohde voi olla asunnon lisäksi esimerkiksi loma-asunto, kiinteistö tai tontti. Välityspalkkion suuruus riippuu myytävän kodin velattomasta kauppahinnasta ja siitä, minkä suuruinen välityspalkkioprosentti toimeksiantosopimuksessa on myyjän ja kiinteistönvälittäjän kesken määritelty. Tuo prosentti vaihtelee yleensä 2-5 % välillä. Prosenttiosuuden lisäksi välityspalkkio voidaan määrittää kiinteäksi palkkioksi, mutta tämä ei ole yhtä yleinen menettelytapa.

Koska välityskohteet ovat erilaisia, myös välityspalkkioprosentti vaihtelee. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, paljonko myytyjen asuntojen palkkiot voivat olla:

  • Asunto-osakkeen velaton myyntihinta on 450 000€, ja välityspalkkio kaupasta 2.0%. Tällöin välittäjän palkkio on 9000€.
  • Kiinteistön velaton myyntihinta on 170 000€, ja välityspalkkio kaupasta 3.9%. Tällöin välittäjän palkkio on 6630€.

Välittäjä ei kuitenkaan saa koko välityspalkkiota itselleen, vaan osa siitä kuuluu työnantajalle eli välitysliikkeelle. Välitysliikkeen osuuden jälkeen palkkiosta vähennetään vielä veroja ja mahdollisia asunnon myyntiin liittyviä kuluja, kuten asunnon valokuvaus ja stailaus sekä kohteen markkinointikulut. Se, mitkä kulut sisältyvät välityspalkkioon ja mitkä ei, on kiinni pitkälti välitysliikkeestä. Jäljelle jäävä osuus on kiinteistönvälittäjän nettopalkka.

Asunnon myyntikuluihin ja välityspalkkion suuruuteen vaikuttaa myös välittäjän palkkiomalli. Mikäli kiinteistönvälittäjä työskentelee ns. yrittäjämallilla, toimii hän itsenäisenä yrittäjänä eikä työntekijänä välitysliikkeelle. Yrittäjämallissa kiinteistönvälittäjälle jäävä osuus on suurempi kuin palkkatyöläisellä, mutta tällöin välittäjä maksaa yleensä välitysliikkeelle toimisto- tai pöytämaksua. On liikekohtaista, mitä kuluja pöytämaksu kattaa ja mitkä välittäjä joutuu itse kustantamaan.

Koditilla löytyy lukuisia vaihtoehtoisia tapoja työskennellä kiinteistönvälittäjällä. Yleisin kiinteistönvälittäjän urataival alkaa palkkatyöläisenä, mutta verkoston- ja asiakaskunnan kasvun myötä kokeneet välittäjät siirtyvät monesti kohti yrittäjämallia. Sopivan mallin löytämisessä olemme välittäjiemme tukena, jotta jokainen saavuttaa meillä täyden potentiaalinsa.

Milloin välityspalkkio maksetaan?

Välittäjän välityspalkkio maksetaan kaupantekotilaisuudessa, jossa ostaja ja myyjä allekirjoittavat kauppakirjan, tekevät siirtomerkinnän osakekirjaan ja pankki hoitaa tarvittavat varainsiirrot. Pankki hoitaa kaupanteon yhteydessä välityspalkkion laskun maksun toimeksiantajan tililtä. Aikaa kaupantekoa varten pankkiin ei välttämättä saa samalle kuulle, jona välittäjä on myynyt asunnon. Tämä tarkoittaa sitä, ettei palkkaakaan näy tällöin myyjän tilillä samassa kuussa, jossa kaupat on tehty. Sen takia jo aikaisemmin mainittu ennakointi on tärkeää, jotta välittäjän tulojen vaihtelu kuukausien välillä olisi mahdollisimman pientä. Digiasuntokaupan prosessi on huomattavasti nopeampaa, sillä kaupantekoaikaa pankkiin ei tarvitse erikseen tehdä.

Paljonko kiinteistönvälittäjät tienaavat?

Kuten tässä kirjoituksessa käytiin läpi, kiinteistönvälittäjän tulot riippuvat täysin myytyjen asuntojen määrästä – ja niistä saatavien palkkioiden suuruudesta. Alalla palkkahajonta on suurta ja joukkoon mahtuu pienituloisista aina satojen tuhansien vuosituloihin yltäviä välittäjiä. Koditilla pyrimme aina siihen, että jokainen välittäjä saa tarvitsemansa tuen ja yltää itse asettamiin tavoitteisiin.

Etsimme joukkoon jatkuvasti lisää välittäjiä, joten jos työskentely kiinteistöalan kasvuyrityksessä kiinnostaa, hae mukaan täältä!