Käsiraha

Käsirahalla tarkoitetaan ostotarjouksen tekijän myyjälle suorittamaa rahasummaa vakuudeksi siitä, että asuntokauppa tehdään myöhemmin. Tällä ostaja osoittaa, että sitoutuu ostamaan asunnon tarjouksessa mainituin ehdoin. Summa maksetaan suoraan myyjälle tai mikäli kohde on välitysliikkeen välitettävänä, välitysliikkeelle. Käsirahan määrä on tavanomaisesti neljä prosenttia kauppahinnasta. Myyjän hyväksyessä tarjouksen syntyy osapuolten välille sitova sopimussuhde. Kun asuntokauppa tehdään, käsiraha sisältyy kokonaisuudessaan osaksi kauppahintaa. Myyjä puolestaan sitoutuu siten, ettei hän saa myydä asuntoa käsirahan saamisen jälkeen kolmannelle osapuolelle. Näin ollen vastaanotettu käsiraha estää uusien tarjousten vastaanottamisen. Vastaavasti välitysliikkeen vastaanottaessa käsirahan välityskohteen toimeksiantajan lukuun, ei liike saa ottaa keneltäkään muulta tarjousta tai käsirahaa ennen kuin kauppa perutaan.

Mikäli asuntokauppa jää tekemättä ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha. Jos myyjä ei hyväksy ostotarjousta on hänen viipymättä palautettava käsiraha ja mikäli kauppa jää tekemättä myyjästä johtuvasta syystä, hänen on palautettava käsiraha ja maksettava ostajalle käsirahan suuruinen korvaus. Asuntokauppalain mukaan menetettävä käsiraha tai myyjän mahdollisesti maksettavaksi tuleva korvaus saa olla kuitenkin enintään neljä prosenttia kauppahinnasta. Mahdollinen neljän prosentin yli menevä osuus palautuu tarjouksen tekijälle. Jos käytetään välitysliikettä, välitysliikkeen on palautettava käsiraha viipymättä tarjouksen tekijälle. Jos myyjä on yksityishenkilö ja tarjouksen tekijä on kuluttaja, he voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, että kaupasta vetäytyvän on korvattava vastapuolelleen tälle aiheutunut todellinen vahinko.

Vakiokorvaus

Vakiokorvauksella tarkoitetaan sopimusta, jossa ostaja sitoutuu maksamaan tietyn summan rahaa myyjälle siltä varalta, jos hän syystä tai toisesta ei haluakaan tehdä kauppaa sovitun mukaisesti. Erona käsirahaan on se, ettei rahaa siirry sopimuksen tekohetkellä. Vakiokorvauksellisen ostotarjouksen aikana kohdetta voidaan markkinoida normaalisti sekä ottaa vastaan muita vakiokorvauksellisia ostotarjouksia. Myös vakiokorvauksen suuruus voi olla enintään neljä prosenttia tarjotusta kauppahinnasta. Vakiokorvaukseen pätee samat seikat mm. myyjän korvausvelvollisuudesta kuin käsirahaankin.

Varausmaksu

Ostaja voi asuntoja ennakkomarkkinoitaessa maksaa varauksensa vakuudeksi myyjälle sovitun rahasumman, varausmaksun. Kuten käsiraha, myös varausmaksu lasketaan osaksi lopullista kauppahintaa, jos kauppa tehdään. Jos välikätenä toimii välitysliike, se ei saa ottaa keneltäkään muulta varausmaksua asunnosta ennen kuin varausmaksu on palautettu varauksen tekijälle. Kaupan syntymättä jäämisen syy ei vaikuta varausmaksun palauttamisvelvollisuuteen – varausmaksu tulee aina palauttaa, jos kauppaa ei tehdäkään.

Toivottavasti tämä selkeytti, mitä käsiraha, vakiokorvaus ja varausmaksu tarkoittavat ja mitä eroavaisuuksia niillä on. Jos haluat ottaa lisää selvää, mitä omarahoitusosuus ja varainsiirtovero sekä monet muut asuntokaupan terminologiat tarkoittavat, niistä pääset lukemaan lisää täältä. Käy lukemassa myös tuore juttumme kiinteistönvälittäjästämme Sergey Satinista, joka kertoo kiinteistönvälittäjän urastaan – löydät sen täältä.