Omarahoitusosuus

Lainsäädännöllisestä näkökulmasta 5% on vähimmäismäärä, joka asuntoa ostaessa tarvitsee olla säästettynä ensiasunnon ostajalla. Asunnon vaihtajalla vähimmäismäärä on 15%. Tästä säästösummasta käytetään myös termiä omarahoitusosuus.

Varainsiirtovero

Yksi ensiasunnon ostajan merkittävimmistä eduista on varainsiirtoverosta saatava – mikäli tietyt ehdot täyttyvät, ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa kyseistä veroa ollenkaan.

Varainsiirtovero on Suomessa maksettava vero, joka tulee maksaa asuntoa ostettaessa. Varainsiirtoveron maksaa lähes aina ostaja. Asunto-osakekaupassa varainsiirtoveron määrä on 2% velattomasta myyntihinnasta, ja kiinteistökaupassa sen määrä on 4% myyntihinnasta.

Ensiasunnon ostajana et maksa lainkaan varainsiirtoveroa, jos:

  • olet 15-39-vuotias henkilö
  • omistat asunnosta vähintään 50%
  • et ole aiemmin omistanut vähintään 50%:n osuutta asunnosta
  • ostat asunnon omaan käyttöösi, ja aiot muuttaa asuntoon viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kaupanteosta

Marginaali

Marginaali on palkkio, jonka pankki perii lainasta viitekoron lisäksi. Marginaali vaihtelee asiakaskohtaisesti ja sen suuruuteen vaikuttaa esimerkiksi maksukyky, lainahistoriasi ja kokonaisvaltainen taloudellinen tilanteesi.

Todellinen vuosikorko

Tämä lukema koostuu kaikista asuntolainan kuluista muutettuna vuotuisen koron muotoon. Todellinen vuosikorko on hyvä mittari lainatarjouksien vertailuun. Muistathan tarkastaa, että lainatarjoukset on pyydetty samaan aikaan, sillä korkotasot vaihtelevat laskentahetken mukaan!

Korkokatto

Tämä on ennalta sovittu, asuntolainen kokonaiskoron enimmäismäärä. Korkokatto sovitaan tietylle ajanjaksolle ja sen tarkoitus on varmistaa taloutesi tasapaino vaikka korot muuttuisivatkin.

Asuntolainan vakuus

Vakuudella tarkoitetaan pankkia tai takausta, jolla pankki varmistaa lainan takaisinmaksun. Asuntolainoilla merkittävin vakuus on ostettava asunto.

Lainan takaus

Vakuuden lisäksi pankit tarvitsevat yleensä lisävakuuksia, sillä asunnon vakuusarvo on noin 70% asunnon hinnasta. Lisävakuutena toimii esimerkiksi takaus, kuten pankkien tarjoama maksullinen takaus tai valtiontakaus. Vaihtoehtoisesti lisävakuutena voi olla esimerkiksi vanhempien asunto tai muu omaisuus.

Lainanhoitokyky

Tämä on yski niistä tekijöistä, jotka eniten vaikuttavat saatavan asuntolainan määrään. Tämä luku kuvastaa sitä, paljonko sinulla jää pakollisten menojen, kuten ruoan, harrastusten, kaskujen, asumisen, sekä muiden menojen jälkeen. Pankki haluaa myös varmistua siitä, että lainanhoitokulujen jälkeen sinulla jää rahaa yllättäviä menoja varten.