Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme: 17.11.2022

Tietosuojalauseke

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää! Käsittelemme henkilötietoja aina huolellisesti, kunnioittaen asiakkaidemme oikeutta yksityisyyteen. Tämä tietosuojaseloste koskee Homerun Technologies yrityskokonaisuudessa käsiteltäviä henkilötietoja (Kodit.io LKV Oy, jonka toiminnallisina osina Rive LKV kiinteistönvälityspalvelut sekä Rive Reno -remontointipalvelut). Tietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia sekä muita kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä sekä yleisesti hyväksi katsottuja käytäntöjä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa.

Tässä tietosuojalausekkeessa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä sekä tietojen suojaamista asiakkaidemme osalta kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Millaisia tietoja minusta kerätään?

Keräämme käyttäjästä tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio.
 • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • Sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

 • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään

Markkinointirekisterimme tiedot:

 • Markkinointirekisteriimme tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, asuinpaikasta, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Voimme merkitä käyttäjän tiedot markkinointirekisteriimme esimerkiksi, kun käyttäjä on antanut meille yhteistietonsa esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen, kilpailun tai hinta-arvion yhteydessä.

Mistä lähteistä tietoni kerätään ja miten tietojani yhdistellään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään hinta-arvion, arviopyynnön tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana.

Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa (kuten profiili ja yhteystietoja) sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja erillisissä tietokannoissa. Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja aina yhdistettyinä tunnisteisiin, jotka koostuvat tyypillisesti sattumanvaraisesti luoduista numerosarjoista, ja joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

Jos käyttäjä on kirjautunut esimerkiksi arviointityökaluun, pyytänyt hinta-arvion tai arviokäynnin, voimme mainittuja käyttötarkoituksia varten rikastuttaa toisillaan kirjautumistietoja ja palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja. Tietojen yhdistäminen mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamista varten edellyttää käyttäjän suostumusta.

Käyttäjä saa lisätietoja käyttämistämme tekniikoista ja tunnisteista evästekäytännöistämme.

Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinsonkieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

 • Tuotteet, palvelut ja niiden personointi: Toimitamme käyttäjälle asuntojen hinta-arvioita, tarkastuskäyntejä, ostamme asuntoja sekä myymme asuntoja. Lisäksi saatamme personoida joitakin palveluitamme ja suositella käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä.
 • Tuotekehitys: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
 • Tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia, toimitamme käyttäjälle hänen ostamat tuotteet tai palvelut sekä pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua.
 • Kohdennettu digitaalinen mainonta: Esitämme käyttäjälle mainontaa, joka on todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa.

Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja vain, kun tietojen käsittelylle on laillinen perusta:

Sopimus. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan ja rekisterinpitäjän sopimussuhteeseen tilanteissa, joissa henkilötietoja on välttämätöntä käsitellä asiakkuuksien ja sopimussuhteiden hoitamiseksi. Käytämme henkilötietoja kulloisenkin palvelun tarjoamisen edellyttämällä tavalla, varmistaen palvelumme sujuvuuden sekä tiedon turvallisen käsittelyn. Mikäli emme saa palvelun edellyttämiä pakollisia tietoja, emme valitettavasti voi tarjota palvelua lainkaan.

Oikeutettu etu. Käsittelemme henkilötietoja, kun se on yrityksemme oikeutetun edun mukaista. Oikeutetulla edulla tarkoitetaan, että tietojen käsittelyllä on laillinen perusta ja se on toiminnan kannalta tärkeää tai välttämätöntä. Kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun, yrityksen ja rekisteröidyn etuja verrataan oikeutetun edun tasapainotestillä, josta rekisteriin kirjatuilla on oikeus pyytää lisätietoja. Lue lisää kohdassa Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumus. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muissa tarkoituksissa, joihin henkilö on suostunut. Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, suostumus pyydetään ennen tietojen käsittelyn aloittamista. Suostumuksen antaminen on aina vapaaehtoista ja sen voi perua koska tahansa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista. Ylläpidämme tietoja asiakkaidemme suostumuksista ja valinnoista esimerkiksi markkinointiin, sijaintiin ja henkilötietojen jakamiseen liittyen.

Lakisääteiset velvoitteet. Käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi ja toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.

Luovutetaanko henkilötietojani muille osapuolille?

Jaamme tietoja organisaatiomme sisällä, jotta voimme tarjota meiltä pyydettyjä palveluja ja toteuttaa asiakaspalvelun edellyttämiä toimenpiteitä tehokkaasti. Suostumuksen perusteella jaamme tietoja pankkien kanssa.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi palveluntarjoajille ja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa, kun on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Riven käyttämät palveluntarjoajat ja valtuutetut kolmannet osapuolet

 • Jaamme henkilötietojasi huolellisesti valituille palveluntarjoajillemme, jotka tarjoavat palveluita meille tai meidän puolestamme, kuten yrityksille, jotka auttavat meitä asiakaspalvelussa, asiakastietojen hallinnassa ja analysoinnissa, luottotarkistuksissa, tutkimusten tekemisessä, mainonnan toteuttamisessa tai muuten. Luovutamme tietoja kumppaneillemme suostumuksesi perusteella tai silloin, kun se on muutoin oikeutettujen etujemme nojalla sallittua.
 • Voimme jakaa tietojasi markkinointikumppaneidemme kanssa esimerkiksi markkinointikampanjoiden hallinnoimiseksi. Jos asiakas on antanut suostumuksensa kumppaneidemme sähköiseen suoramarkkinointiin, käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa huolellisesti valituille yhteistyökumppaneille myös markkinointitarkoituksiin.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Jos myymme, ostamme, yhdistämme tai muuten järjestämme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja heidän neuvonantajilleen.

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi kun palveluntarjoajat sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Henkilötietoja voidaan siirtää Yhdysvaltoihin. Käytetyt palveluntarjoajat ovat sopimuksella sitoutuneet varmistamaan riittävän tietosuojan kaikissa käsittelytoiminnoissa.

Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Käytetäänkö sivustoilla evästeitä?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla parantaaksemme sivustoamme. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme voivat sisältää kolmannen osapuolen elementtejä, jotka asettavat evästeitä liittyen esimerkiksi kolmannen osapuolen sosiaalisiin verkkopalveluihin.

Voit tutustua tarkempaan evästekäytäntöömme täällä.

Käyttääkö Rive automaattista päätöksentekoa?

Automatisoidulla päätöksenteolla tarkoitetaan täysin automatisoitua päätöstä, joka perustuu esimerkiksi algoritmiin ilman ihmisen myötävaikutusta. Henkilötietojesi käsittelyssä voidaan käyttää myös automaattista käsittelyä, mutta ei sellaisissa tapauksissa, joissa sinua koskeva päätös perustuisi yksinomaan automaattiseen käsittelyyn.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tietojen säilytysaika riippuu yleensä Rive-asiakkuutesi kestosta. Henkilötietosi poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne alun perin kerättiin, ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoja pidempään.

Rivellä on lakisääteinen velvoite säilyttää joitakin henkilötietoja tietyn ajan, esimerkiksi välitysliikkeistä annettuun lakiin liittyen. Lain nojalla edellytetyt säilytysajat voivat liittyä esimerkiksi kirjanpito- ja verovaatimuksiin, oikeudellisiin vaateisiin tai välitystoiminnan lainsäädäntöön. Huomaa, että henkilötietojen pakolliset säilytysajat vaihtelevat soveltuvan lainsäädännön mukaan.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Aina kun Rive käsittelee tietojasi, sinulla on tiettyjä oikeuksia, joiden avulla voit hallita henkilötietojesi käsittelyä. Lisätiedot näistä oikeuksista on esitetty alla. Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, haluat tarkastella henkilötietojasi tai muuten käyttää oikeuksiasi, lähetä sähköposti osoitteeseen privacy@rivehomes.com.

Oikeus saada tietoa

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Näin voit arvioida ja vahvistaa, että tietoja käsitellään laillisesti. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää ja saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoista.

Virheellisen tiedon oikaiseminen

Tavoitteemme on säilyttää henkilötiedot ajantasaisessa ja tarkassa muodossa sekä poistaa virheelliset, puutteelliset tai epätarkat henkilötiedot viipymättä. Sinulla on oikeus vaatia sinua koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista ja riittämättömien henkilötietojen täydentämistä.

Suostumuksen peruminen

Kun henkilötietojasi käsitellään suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Jos peruutat suostumuksesi, henkilötietojen käsittelyä ei jatketa, ellei muu laillinen peruste, kuten lakisääteinen velvoite, näin edellytä. Voit peruuttaa suostumuksesi esimerkiksi napsauttamalla uutiskirjeen lopussa olevaa "peru tilaus" -linkkiä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus tulla unohdetuksi tai saada tietosi poistettua kokonaan. Tämä oikeus on olemassa esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin ja käsittely perustui suostumukseen joka on sittemmin peruutettu taikka henkilötietoja on käsitelty epäoikeutetusti.

Oikeus tietojen siirtoon

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus on olemassa, kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen tai sopimuksen perusteella ja tietojenkäsittely on luonteeltaan digitaalista.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Jos meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa tällaisten henkilötietojen käsittelyä, emme enää käsittele henkilötietojasi sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet ja tarkistaneet vastalauseesi. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Jos esimerkiksi kiistät tietojesi paikkansapitävyyden, voit tehdä rajoituspyynnön, ettei tietoja käsitellä ennen kuin olemme varmistaneet tietojesi oikeellisuuden.

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että tietosuojakäytäntömme eivät ole yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia. Jos haluat tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, löydät lisätietoja tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Rive yrityskokonaisuuden emoyhtiö Homerun Technologies Oy (2839027-4) on henkilötietojesi rekisterinpitäjä tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa käsittelyssä. Suositeltava tapa ottaa meihin yhteyttä on sähköpostitse osoitteeseen privacy@rivehomes.com

Voit myös lähettää kyselyitä tästä tietosuojalausekkeesta sekä tietosuojakäytännöistämme osoitteeseen:
Rive / Homerun Technologies Oy
Tietosuoja
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finland

Tietosuojalausekkeen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti. Merkittävistä muutoksista pyrimme ilmoittamaan lisäksi myös sähköpostitse tai muilla ilmoitusmekanismeilla.