Rive Pay ja Lehto Raha Powered by Rive Pay -palveluiden yleiset ehdot 0.3

Nämä ovat Rive Pay -palvelun yleiset ehdot. On tärkeää, että luet ne huolellisesti. Käyttämällä palvelua Asiakas vahvistaa ymmärtäneensä ja hyväksyy nämä Palvelun yleiset ehdot ja Palvelun tietosuojaselosteen

Näihin ehtoihin viitataan Rive Pay -palvelussa nimellä ”Yleiset Ehdot” tai “Ehdot”. Palvelun tuottaa Homerun Technologies Oy:n, johon näissä ehdoissa viitataan nimellä “Tuottaja”. Palvelua voi käyttää Suomessa vakituisesti asuva yksityishenkilö, johon viitataan nimellä “Asiakas”.

1. YLEISTÄ

Rive Pay (myöhemmin ”Palvelu”) on tapa rahoittaa oman asunnon ostajan omarahoitusosuus tai osa siitä asuntokaupassa. Palvelu helpottaa oman asunnon ostamista, kun asunnon hinta sovitaan etukäteen. Asunnon ostaminen on mahdollista jopa ilman vuosien säästämistä, koska palvelu auttaa Asiakasta säästämään omarahoitusosuutta varten.

1.1 Palvelun tarkoitus ja kuvaus

Palvelun avulla Asiakas voi muuttaa palvelun piirissä olevaan valitsemaansa asuntoon heti asunnon vapauduttua tai valmistuttua, ensin 12 kk määräaikaiseen vuokrasuhteeseen. Maksamalla vuokrakauden ajan vuokraa ja omarahoitusosuutta asiakkaan ei tarvitse enää vuokrakauden päätteeksi asuntoa ostaessaan maksaa sopimuksessa määriteltyä osuutta asunnon omarahoitusosuudesta.

Ensiasunnon ostajalle riittää voimassa olevan lainsäädännön mukaan 5 %:n omarahoitusosuus asunnon velattomasta hinnasta. Asunnon ostajalta voidaan edellyttää muitakin säästöjä tai vakuuksia.

1.2 Palvelun käytön edellytykset asiakkaalta

Palvelua voi hakea oman asunnon ostamiseen, mikäli käytössäsi olevat kuukausittaiset tulot mahdollistavat pankin arvion mukaan valitsemasi asunnon lainanhoitokulujen maksamisen, kun asunto on ostettu.

Palvelu edellyttää säännöllisiä tuloja, eikä hakijalla voi olla voimassa olevia luottohäiriömerkintöjä. Palvelun yhteistyöpankki auttaa Asiakkaita varmistamaan oman lainankantokyvyn.

1.3 Palvelun Tuottaja

Rive Pay on Homerun Technologies Oy:n (Y-tunnus 2839027-4) omistama Palvelu.

Palvelun asiakaspalvelu: hello@rivehomes.com +358 9 424 14500 ja osoite on Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki.

1.4 Yhteistyöpankki

Nooa Säästöpankin yhteistyökonttorina toimii pankin Tikkurilan konttori, jonka osoite on Tikkuraitti 11, 01300 Vantaa

Tarkemmat Tikkurilan konttorin yhteystiedot löydät sivulta: http://www.saastopankki.fi/pankki/nooa-saastopankki-oy/yhteystiedot/konttori/vantaa- tikkuraitti.

Asiakas voi käyttää myös muuta pankkia.

2. PALVELUN TOIMINTA

2.1 Palveluun hakeutuminen

Asiakas voi hakea Palvelua valitsemalla ensin asunnon, jonka asiakas haluaa ostaa Rive.io -sivustolta tai Rive Pay:n kumppanien sivuilta ja jättämällä hakemuksen Palvelun käytöstä.

Hakemuksen täyttäminen ei sido Asiakasta asunnon ostamiseen.

Kun Asiakas on valinnut ensin asunnon ja täyttää hakemusta, asiakas näkee valitun asunnon tiedot kuten hyvitettävän aloitusmaksun, eli ensimmäisen erän omarahoitusosuuden maksuista, velattoman hinnan ja arvion kuukausittaisista kustannuksista.

Asuntokohtaiset kustannukset varmistuvat lopullisesti myyntineuvottelijan kanssa käytävän keskustelun aikana.

Palvelu on tarkoitettu Asiakkaille, joilla ei ole luottohäiriömerkintöjä.

2.2 Asiakkaan hakemuksen käsittely

Palvelu tekee Asiakkaasta luottoselvityksen ja ilmoittaa Asiakkaalle myönteisestä päätöksestä, jolloin Asiakas saa myös ohjeet sähköpostin avulla Palvelun seuraavista askeleista.

Jos luottotietoselvitys johtaa kielteiseen päätökseen, Palvelu ilmoittaa myös siitä hakemuksen jättäneelle Asiakkaalle ja Asiakkaan hakemus poistuu Palvelusta.

2.3 Yhteistyö asunnon myyntineuvottelijan ja pankin edustajan kanssa sekä muuttopäivä

Hakemuksen käsittelyn jälkeen Asiakas tapaa asunnon myyntineuvottelijan ja pankin yhteyshenkilön. Tapaamisten järjestys voi muuttua.

Asiakas tapaa pankin yhteyshenkilön, jonka kanssa käydään läpi asuntolainan hakeminen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättyessä ja suunnitelma asuntolainan lyhentämisestä.

Asiakas tapaa asunnon myyntineuvottelijan, jonka kanssa käydään läpi asuntoon ja taloyhtiöön liittyvät asiat kuten esite ja sen sisältö, muuttopäivä ja sovitaan avaimen luovuttamisesta.

Mikäli asunto on uusi, ei tarkkaa muuttopäivää välttämättä voida vielä sopia, koska asunto voi olla vielä rakenteilla. Tällöin muuttopäiväksi kirjataan asunnon valmistumishaarukan viimeistä päivää seuraava päivä. Mikäli asunto valmistuu aikaisemmin, Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää päivittämään sopimusta tarkentuneiden päivämäärien perusteella ja päästä muuttamaan asuntoon jo aikaisemmin.

Asunto voi olla muuttovalmis tai se voi olla vasta rakenteilla, jolloin asiakas ei vielä voi muuttaa valitsemaansa asuntoon.

Asiakas voi valita maksullisia lisävarusteita uudiskohteeseen rakennusyhtiön ohjeiden mukaisesti, mutta ne tulee maksaa erikseen eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle, mikäli Asiakas sopimuskauden lopulla ei asuntoa ostaisi. Uudiskohteiden osalta autopaikka on mahdollista sisällyttää Palvelun sopimukseen, jos se on saatavilla.

2.4 Asunnon sitova hankkiminen ja varausmaksu/vakiokorvaus

Asunto varataan lopullisesti Asiakkaalle hänen maksaessa hyvitettävän aloitusmaksun tai sitoutuessa maksamaan vakiokorvauksen ja allekirjoittaessa määräaikaisen vuokrasopimuksen, jonka liitteenä on esisopimus asunnon ostamisesta (uudiskohteet), tai kun Palveluun kuuluvan asunnon myyjä hyväksyy Palvelun avulla Asiakkaan tekemän määrämuotoisen Tarjouksen asunnosta, jonka liitteenä on lisäksi esisopimus asunnon ostamisesta (vanha asunto).

Hyvitettävää aloitusmaksua ei palauteta, mutta se luetaan osaksi asunnon omarahoitusosuutta sopimuksen mukaisesti asuntokaupoilla.

Määräaikaiseen vuokrasopimukseen liittyen erillistä vuokravakuutta ei makseta.

Esisopimus asunnon ostamisesta liitteineen sisältää asunnon tiedot, kuten kuukausittaiset maksuerät, kauppahinnan ja alustavan kaupantekopäivän.

2.5 Vuokrasuhde

Asunnon määräaikaisesta vuokraamisesta laaditaan erillinen vuokrasopimus.

Asunnon vuokrasuhteessa noudatetaan hyvää vuokratapaa.

Määräaikainen vuokrasopimus ja esisopimus asunnon ostamisesta voivat edellyttää pankilta myönteistä luottopäätöstä valittuun asuntoon.

Asiakas asuu määräaikaisen vuokrakauden asunnossa asunnon vuokrasopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti, tosin Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa asunto sopimuksen mukaisesti jo vuokrakauden aikana, jolloin hänelle hyvitetään se omarahoitusosuus, jonka hän on ehtinyt sopimuksen voimassaolon aikana maksamaan.

2.6 Asunnon ostaminen

Asiakas on velvollinen valitsemaan huolellisesti haluamansa asunnon. Asiakkaan valitseman asunnon tulee olla suhteessa asiakkaan tuloihin ja lainanhoitokykyyn. Omaa lainanhoitokykyä voi selvittää erilaisten asuntovelallisille suunniteltujen stressitestien avulla ja olemalla yhteydessä pankin yhteyshenkilöön.

Kaupanteko tapahtuu pankin konttorissa tai muulla pankin edellyttämällä tavalla, mikäli pankki on mukana rahoittamassa asuntoa. Muuten kaupanteosta sovitaan asunnon myyntineuvottelijan kanssa.

Asiakas hyväksyy, että Palvelu tekee hänestä luottoselvityksen Bisnode Finland Oy:n luottotieto -palvelun tai muun vastaavan palvelun avulla, ja että Asiakkaan tiedot välitetään yhteistyöpankille, joka arvioi tarpeen mukaan Asiakkaan velankantokyvyn valittuun asuntoon nähden ja toimittaa tiedon Palveluun

Asiakas voi ottaa asuntolainan haluamastaan pankista.

Asiakkaan ostaessa sopimuksen mukaisesti asunnon sopimuskauden päätteeksi, hänen ei tarvitse maksaa erikseen sopimuksessa määriteltyä osuutta asunnon omarahoitusosuudesta asunnon velattomasta hinnasta vaan se hyvitetään hänelle vuokrakaudella maksetuista kuukausimaksuista (muu kuin vuokran osuus). Edellytyksenä on, että kuukausimaksut on maksettu täysimääräisesti.

Asiakas on velvollinen lukemaan huolellisesti asuntoa koskevat sopimukset ja niiden liitteet ennen allekirjoittamista. Asiakas ymmärtää, että vaikka hän muuttaakin asuntoon ensin vuokralle, tulee hänen tutustua asuntoon ja siihen liittyvään materiaaliin alusta asti siitä näkökulmasta, että hän ostaa valitsemansa asunnon itselleen määräaikaisen vuokrakauden päätteeksi.

Asiakkaan tulee tallentaa sopimukset joko sähköisesti tai tulostaa paperiversiot säilytystä varten omaan arkistoon.

2.7 Asunnon rahoitus

Asiakas on vastuussa asuntolainan saamisesta ja asunnon ostamisesta sopimuksen mukaisesti. Mikäli Asiakas ei osta asuntoa sopimuksen mukaisesti, ei hänelle voida hyvittää sopimuksessa määriteltyä hyvitettävää osuutta.

Pankki voi olla yhteydessä Asiakkaaseen ennen vuokrasopimuksen umpeutumista ja sopia asiakkaan kanssa tapaamisen varsinaista asuntolainaneuvottelua varten, mutta vastuu sopimuksen mukaisesta asunnon ostamisesta säilyy Asiakkaalla.

3. NÄIDEN PALVELUN EHTOJEN HYVÄKSYMINEN JA TIETOJEN ANTAMINEN

3.1 Tietojen antaminen

Asiakas sitoutuu antamaan rehellisesti oikeat ja täydelliset tiedot koskien itseään ja taloudellista asemaansa, sekä kertomaan välittömästi näissä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

3.2 Ehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy nämä Palvelun yleiset ehdot ja Palvelun tietosuojaselosteen käyttäessään Palvelua. Palvelu on toteutettu siten, että sen käyttäminen edellyttää aina näiden yleisten ehtojen hyväksymisen etukäteen.

Asiakas hyväksyy, että Palvelun muoto ja luonne voivat muuttua aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta. Myös nämä Palvelun Yleiset Ehdot voivat muuttua. Olennaisista Ehtojen muutoksista tiedotetaan Palvelun verkkosivuilla.

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja asiakas hyväksyy, että Palvelu voidaan lopettaa tai keskeyttää joiltain osin tai kokonaan. Palvelun käyttöä ja asuntoja koskevat sopimukset ovat kuitenkin voimassa, ellei Palvelun käyttäjien kanssa erikseen muuta sovita.

3.3 Siirtäminen kielletty ja Palvelun käyttämisen rajoitukset

Palvelun sopimusten siirtäminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Palvelun käyttäminen muutoin, kuin ehtojen mukaisesti on kielletty.

4. ASIAKKAAN KUSTANNUKSET

Palvelun hakeminen ja luottopäätös eivät maksa Asiakkaalle. Kulut syntyvät, kun Asiakas sitoutuu niihin eri sopimuksissa ja ne ilmenevät asuntokohtaisista sopimuksista.

Asiakkaan tulee maksaa Palvelun sopimuksen laatimisen yhteydessä siinä määritelty hyvitettävä aloitusmaksu, joka luetaan osaksi Asiakkaalle hyvitettävää osuutta, kun Asiakas sopimuksen mukaisesti ostaa asunnon sopimuskauden päätteeksi.

Uudiskohteiden kohdalla asunnon lopullinen velaton hinta on selvillä, kun Asiakas täyttää hakemuksen Palvelussa.

Vanhojen asuntojen kohdalla hinta selviää viimeistään myyntineuvottelijan tapaamisen yhteydessä.

Asiakas maksaa asunnon vuokraa, omarahoitusosuutta, sekä muita asuntokohtaisia maksuja, kuten vesimaksu tai mediavastike määräaikaisen vuokrakauden aikana vuokrasopimuksessa tai muuten sovittavalla tavalla.

Mahdollisesta varainsiirtoverosta vastaa asunnon ostava Asiakas.

5. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Asuntokohtaisen hakemuksen jättäminen ei sido Osapuolia Palvelun mukaisen sopimuksen tekemiseen. Hakemus ei siis varaa asuntoa Asiakkaalle ja on mahdollista, että asunto myydään jollekin toiselle siihen asti, kun asiasta on laadittu sopimus.

Hakemuksen voi myös jättää Palveluun ilman valittua asuntoa.

Mikäli Asiakas ei tapaa esitettynä aikana pankin tai asuntomyynnin yhteyshenkilöitä tai muuten ei noudata näitä ehtoja, voidaan asuntoa koskeva hakemus poistaa Palvelun Tuottajan toimesta ilman erillistä ilmoitusta.

Asuntoa koskeva sopimus toimitetaan Asiakkaalle sähköisesti hyväksyttäväksi, kun Asiakas on keskustellut asunnosta myyntineuvottelijan kanssa ja saanut asuntoa koskevan dokumentaation ja pankki on hyväksynyt asiakkaan Palvelun käyttäjäksi.

Molempia Osapuolia sitova sopimus tulee voimaan kun

  1. Määräaikainen vuokrasopimus ja esisopimus asunnon ostamisesta on allekirjoitettu tai hyväksytty sähköisesti Osapuolien toimesta (uudiskohteet).
  2. Palveluun kuuluva asunnon myyjä hyväksyy Asiakkaan sähköisesti allekirjoittaman määrämuotoisen tarjouksen, jonka liitteenä on asuntoa koskeva määräaikainen vuokrasopimus ja Palvelun toiminnan kuvaava sopimus, allekirjoittamalla sen (vanha asunto).

Asiakas voi ostaa asunnon ennen sopimuskauden päättymistä sopimuksessa määritellyllä hinnalla ilmoittamalla siitä Palvelun asiakaspalveluun. Tällöin asunnon hinnasta hyvitetään sopimuksen mukaisesti se osuus, jonka Asiakas on ehtinyt sopimuskaudella ennen asunnon ostoa maksamaan (ei koske vuokran osuutta maksuista).

Mikäli Asiakas havaitsee, että asunnon ostaminen ei ole hänelle mahdollista sopimuksessa määritettynä ajankohtana, tulee hänen viipymättä olla yhteydessä Palvelun asiakaspalveluun asian sopimista varten.

Asunnon ostossa hyvitettävää osuutta ei voida hyvittää asiakkaalle, mikäli Asiakas ei sopimuksen mukaisesti osta asuntoa.

Mikäli Asiakas ei sopimuksen mukaisesti osta asuntoa tai rikkoo muuten sopimuksen ehtoja esimerkiksi jättämällä vuokran tai muita sovittuja maksuja maksamatta, myyjä/Palvelu voi purkaa sopimuksen ja Asiakas menettää maksamansa hyvitettävän aloitusmaksun ja mahdollisuuden omarahoitusosuuden hyvitykseen asuntoa ostettaessa.

Mikäli sopimuksen mukaista asuntokauppaa ei toteuteta, tulee kaupoista perääntyvän osapuolen suorittaa 4%:n vakiokorvaus toiselle osapuolelle, kuitenkin niin, että mikäli Asiakas on jo ehtinyt jo vuokrakaudella kerryttää hyvitettävää osuutta 4%, ei hänen tämän lisäksi tarvitse maksaa vakiokorvausta erikseen, vaan se vähennetään maksetuista maksuista.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen purkamisen tai muun päättämisen sekä laiminlyöntien seurauksia tarkastellaan asiakaskohtaisesti voimassa olevan huoneenvuokralain mukaan.

Palvelu tai sitä ylläpitävä Homerun Technologies Oy ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista Asiakkaalle eikä kolmannelle.

6. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli Palvelun käytöstä aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat ensi asteena Helsingin käräjäoikeudessa.